快捷搜索:  test  as  xxx

临别送张諲入蜀

临别送张諲入蜀拼音解读
chū mén biàn wéi kè ,wǎng rán bēi tú yù 。sì hǎi wéi yī shēn ,máng máng yù hé qù 。jīng shān fù lì shuǐ ,bǎi hèn jiāng qiān lǜ 。jiàn gé wàng liáng zhōu ,shì jun1 duàn cháng chù 。gū yún shāng kè xīn ,luò rì gǎn jun1 shēn 。mèng lǐ jiān jiā zhǔ ,tiān biān jú yòu lín 。shǔ jiāng liú bú cè ,shǔ lù xiǎn nán xún 。mù yǒu xiàng sī hào ,yuán duō chóu kǔ yīn 。mò xiàng yú shān yǐn ,yú shān dì fēi jìn 。gù xiāng kě guī lái ,yǎn jiàn fāng fēi jìn 。出门便为客,惘然悲徒御。四海维一身,茫茫欲何去。经山复历水,百恨将千虑。剑阁望梁州,是君断肠处。孤云伤客心,夕照感君深。梦里蒹葭渚,天边橘柚林。蜀江流不测,蜀路险难寻。木有相思号,猿多愁苦音。莫向愚山隐,愚山地非近。故乡可归来,目击芳菲尽。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: