快捷搜索:  test  as  xxx

伤情处,高城望断,灯火已黄昏

伤情处,高城望断,灯火已傍晚

出自宋朝秦不雅的《满庭芳·山抹微云
原文赏析:
山抹微云,天连衰草,画角声断谯门。停息征棹,聊共引离尊。若干蓬莱往事,空追念、烟霭纷繁。斜阳外,寒鸦万点,流水绕孤村子。
消魂当此际,喷鼻囊暗解,罗带轻分。谩赢得、青楼薄幸名存。此去何时见也?襟袖上、空惹啼痕。伤情处,高城望断,灯火已傍晚
拼音解读
shān mò wēi yún ,tiān lián shuāi cǎo ,huà jiǎo shēng duàn qiáo mén 。zàn tíng zhēng zhào ,liáo gòng yǐn lí zūn 。duō shǎo péng lái jiù shì ,kōng huí shǒu 、yān ǎi fēn fēn 。xié yáng wài ,hán yā wàn diǎn ,liú shuǐ rào gū cūn 。
xiāo hún dāng cǐ jì ,xiāng náng àn jiě ,luó dài qīng fèn 。màn yíng dé 、qīng lóu báo xìng míng cún 。cǐ qù hé shí jiàn yě ?jīn xiù shàng 、kōng rě tí hén 。shāng qíng chù ,gāo chéng wàng duàn ,dēng huǒ yǐ huáng hūn
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: